>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2017-11-25 15:07:20
Ty moj Kosovë, e madhe shpresë
Se ndaj ty ruhet edhe sot besa,
M'i madhi krahu i Shqiperise!
M'e madhja çerdhe e Trimërisë!
{{ page + 1 }}/{{ pages }}