>
THENIESHQIP
Thënie Për 1 Qershorin
thealtagthealtag
2022-06-01 11:58:30
Kam dy nipër, porsi princër. Kam një mbesë, pikëvesë… Ta Gëzoni “1 Qershorin“! E tejngopur dhe në “zbres“!…
thealtagthealtag
2021-07-07 19:05:28
Në rrugë me kallderma dhe parqe të bukura, don ta shohësh dhe të prekësh dorën, shikimin, buzëqeshjen dhe lojën e fëmijës tënd.
{{ page + 1 }}/{{ pages }}