>
THENIESHQIP
Thënie Për Familjen
thealtagthealtag
2023-08-31 08:27:17
Dashuria për prindërit, njeriut i jep vlerë. Me brumin e dashurisë së tyre ti je ndërtuar. Zoti vetë e ka shenjtëruar. Është dritë që ndriçon, asnjëherë nuk gënjen, asnjëherë nuk tradhëton.
thealtagthealtag
2023-03-25 09:50:04
Të ndajë pasurinë i takon babait, që të mos i versulet vëlla vëllait!
thealtagthealtag
2022-12-01 11:40:38
Fëmijët nuk jan jetim vetëm kur u mungojnë prindërit, por edhe kur u mungojnë këshillat!
thealtagthealtag
2022-09-17 19:21:44
Nëse do të isha një zog, mami do ishte foleza ime, ndërsa babi krahët e mi.
thealtagthealtag
2022-05-16 11:46:08
Një familje e vërtetë s'ka nevojë për ADN. Ajo është e gjitha dashuri!
thealtagthealtag
2022-03-15 08:37:08
Bëhuni personi i cili shqetësohet për të tjerët dhe që i bën anëtarët e familjes të ndihen vërtet të veçantë!
thealtagthealtag
2022-03-05 09:40:12
Edhe nëse shkon, mbetesh gjithmonë pjesë e familjes tënde.
thealtagthealtag
2022-03-05 09:37:36
Familja është trungu dhe fëmijët janë lulet.
thealtagthealtag
2022-03-05 09:36:30
Familja është përgjegjësi dhe siguri në të njëjtën kohë.
thealtagthealtag
2022-03-05 09:32:25
Në një familje, nuk ka pse të dëshmohesh për të fituar dashurinë. Ajo të donë ashtu si je, me të gjitha nuansat e tua.
thealtagthealtag
2022-03-05 09:30:25
E para që njeriu gjen në jetë, e fundit nga e cila drejton duart, më e çmuar që ka njeriu në jetë, është familja.
thealtagthealtag
2022-03-05 09:29:37
Shtëpia ime është aty ku është familja ime.
thealtagthealtag
2022-03-05 09:28:46
Familje do të thotë të mos jesh kurrë më i vetmuar për pjesën tjetër të jetës tënde.
thealtagthealtag
2022-03-05 09:27:22
Familja: aty ku jeta fillon dhe ku dashuria nuk mbaron kurrë.
thealtagthealtag
2022-02-13 18:45:24
Familja kudo janë, derë kanë nënën, tra kanë baban!
thealtagthealtag
2022-01-31 21:40:35
Asnjëherë nuk e kuptojmë dashurinë e prindërve derisa bëhemi prindër vetë!
thealtagthealtag
2022-01-29 10:01:24
Politikanë të pandërgjegjshëm, popullin dëmtojnë; Familjarë të pasjellshëm, familjet shkatrrojnë.
thealtagthealtag
2022-01-27 05:07:44
Familjet e rëndësishme janë si patatet. Pjesët më të mira janë nën dhe.
thealtagthealtag
2022-01-27 05:05:55
Lumturi është të kesh një familje të madhe, të dashur, të kujdesshme dhe të lidhur në mes vete... në një qytet tjetër.
thealtagthealtag
2022-01-19 08:09:17
E vetmja gjë për të cilen ia vlen të luftosh është familja!
{{ page + 1 }}/{{ pages }}