>
THENIESHQIP
Thënie Për Fenë Myslimane
thealtagthealtag
2021-02-09 16:22:20
Ëmbëlsia e Imanit-(Besimit) është ilaçi I shpirtit tënd, Nese ti e mbushë me epshe Atëherë ilaçi nuk ka vënd.
thealtagthealtag
2021-02-09 16:22:20
Njëriu pa Islam është: Si ora pa akrepa Asnjëherë nuk e di ku gjendet!
{{ page + 1 }}/{{ pages }}