>
THENIESHQIP
Thënie Për Mësuesit
thealtagthealtag
2023-09-08 10:31:24
Mjeshtri i keq ta shëmton shtëpinë, mësuesi i keq ta gjymton fëminë!
thealtagthealtag
2023-03-03 18:17:17
Një mësues i mirë rrezon dritë, një mësues i keq verbon breza!
thealtagthealtag
2022-02-01 12:35:32
Në fund të lendës mësimore, mësuesi duhet t'i përkujtojë nxënësit, se këto që po mësohen sot, duhen zbatuar në jetë. Ndryshe, ai mësues s'ka bërë asgjë dhe ai nxënës s'ka nxënë asgjë!
thealtagthealtag
2021-10-11 13:05:39
Për mësuesin e mirë, nuk ekziston nxënës i keq.
thealtagthealtag
2021-10-10 18:38:35
Mësuesi i mirë, aty ku mbjellë dije, mbjellë edhe dashurinë.
thealtagthealtag
2021-05-28 13:34:48
Profesori i pakonformuar ndjerr student te doktorizuar.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Deri në fund të shkollës së mesme s'kam arritur t'u mësoj asgjë mësuesve të mi.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Është gjithmonë e papëlqyeshme për një mësues, të diktojë tek nxënësit diçka që nuk ua ka mësuar ai.
{{ page + 1 }}/{{ pages }}