>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2021-02-12 00:25:03
Koha është e maskarenjve, por atdheu i shqiptarëve
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Ja grushti do të bjeri përmbi krye të zuzarëve; koha është e maskarenjve, po atdheu i shqiptarëve.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
I ka hije detit vala, i ka hije kalit shala, por më shumë se të gjitha i ka hije burrit fjala.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Femra bën si hije: iu afrove nuk të qas, iu largove të vjen pas.
{{ page + 1 }}/{{ pages }}