>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Të ushtrosh lirisht talentin tënd është lumturi e vërtetë.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Të jesh i lumtur do të thotë të jesh i mjaftueshëm në vetvete.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Të jesh i guximshëm do të thotë ta quash frikën të largët dhe çdo gjë që të frymëzon guxim të afërt.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Të gjithë miq, asnjë mik.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Shpresa është ëndërr e të zgjuarve
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Po të ushtrosh gjithnjë dhuntitë e tua, ke gjetur lumturinë e vërtetë.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Pa miq bota është e shkretë.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Njerëzit i krijojnë zotat sipas vetes, jo vetëm për nga pamja, por edhe për nga mënyra e jetesës.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Një libër është i mirë kur autori aty shpreh vetëm atë që duhet dhe ashtu si duhet.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Miku i të gjithëve nuk është miku i askujt.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Më mirë të bësh disa punë të përkryera, se sa të bësh dhjetë herë më shumë dhe keq.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Më e bukura nga ditët tona është ajo kur qeshëm.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Ka vetëm një mënyrë për të shmangur kriticizmin: mos bëj asgjë, mos thuaj asgjë dhe ji thjesht asgjë.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
I padituri habitet që sendet janë të tilla siç janë dhe kjo habi është fillimi i dijes, i urti përkundrazi, do të habitej në rast se sendet do të ishin ndryshe dhe jo të tilla siç i njeh ai.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
I mirë është ai libër, ku autori thotë atë që duhet dhe ashtu si duhet.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
I dituri nga i padituri dallon si i gjalli nga i vdekuri.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Gabimi vjen në shumë mënyra, ndërsa për të bërë gjërat siç duhet ka vetëm një rrugë.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Fillimisht ki një objektiv të qartë. Së dyti, gjej mjetet për ta arritur. Së treti përshtat mjetet.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Fatkëqesitë tregojnë kush janë shokë të vërtetë
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Edukimi i mendjes pa edukimin e zemrës nuk është aspak edukim.
{{ page + 1 }}/{{ pages }}