>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2024-03-03 11:11:41
Njerëzit të respektojnë aq sa ti e respekton vetën tënde.
thealtagthealtag
2022-11-01 15:58:53
Zemrat vdesin, atëherë kur humbin dhembshurin për të tjetër.
thealtagthealtag
2022-09-14 20:59:26
Dashuria është ilaçi i zemrave të thyera.
thealtagthealtag
2022-03-29 09:43:28
Mos ta bëjmë të ardhmen të hidhur, duke i hedhur melmesa nga e kaluara.
thealtagthealtag
2022-03-28 09:19:42
Disa gabime duhen falur e në disa falje nuk duhet gabuar.
thealtagthealtag
2022-03-21 19:41:31
Jeto ashtu, që në varrimin tënd, le të qajnë edhe armiqtë e tu.
thealtagthealtag
2022-03-19 17:35:19
Më shumë forcë duhet për ta lëshuar atë që e do, se për ta mbajtur atë që e urren.
thealtagthealtag
2022-01-08 16:01:09
Kur në zemra shuhet dashuria, ngriten zërat e bërtimat, humbet dëshira për përqafime e takimet bëhen luftëra.
{{ page + 1 }}/{{ pages }}