>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2021-04-12 12:34:35
Bëj të të arrij
E shoh dot s'të ngjaj
Në udhë të babait
S'rendke dot kollaj
{{ page + 1 }}/{{ pages }}