>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2018-11-21 13:59:28
Ti hesht, unë këndoj
Ti hesht prapë
Unë ëndërroj...
{{ page + 1 }}/{{ pages }}