>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2020-05-08 17:20:12
Sot e një mijë vjet
botën me ma dhanë,
nuk e kisha ndërru
as me emrin tand.
{{ page + 1 }}/{{ pages }}