>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2020-10-09 04:54:03
Se vitet ikin tutje
Dhe ikin një nga një
Se vajzat bëhen plaka
Rinia jo, nuk vjen më
{{ page + 1 }}/{{ pages }}