>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2021-04-12 12:34:35
Isha vetëm
edhe me ty.
Më lexo
tani në sy.
thealtagthealtag
2020-04-11 16:35:38

Do më falësh
por do t'jem
e fort këtë herë
Do të qaj sapo
të mbyllet ajo derë
thealtagthealtag
2020-03-24 08:31:06
Ai troket në derë
Ta hap dhe këtë herë
E dashur vetja ime, mos guxo
Nuk qesha asnjëherë
E zbrita frikën time në stacion
{{ page + 1 }}/{{ pages }}