>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2020-01-24 11:26:12
Tan Kosova
n'gjak le te lahet
Kurr shqiptari
serb nuk bahet!
{{ page + 1 }}/{{ pages }}