>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Unë sillem rreth Zotit, rreth kalasë antike, sillem prej mijëra vitesh dhe akoma nuk di, nëse jam një fajkua, një stuhi apo një këngë e gjatë.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Dhimbjet janë të panjohura, dashuria nuk mësohet, thirrja që na bëhet për të shkuar drejt vdekjes mbetet e errët. Mbi tokë vetëm kënga feston dhe kremton.
thealtagthealtag
2021-02-08 14:34:41
Është gjithmonë e papëlqyeshme për një mësues, të diktojë tek nxënësit diçka që nuk ua ka mësuar ai.
{{ page + 1 }}/{{ pages }}