>
THENIESHQIP
thealtagthealtag
2021-04-12 12:34:35
Përjetësisht do më kesh pranë,
do jem pranë teje sa herë qanë
{{ page + 1 }}/{{ pages }}